حوزه فعالیت دفتر فنی مهندسی

--فعالیت در زمینه مشاوره و طراحی ونظارت برق ساختمان

--فعالیت در زمینه طراحی روشنایی در حوزه زیبایی شهری

--فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی از قبیلPLCذیل:

-MOELLER

-SIEMENS

-LG

کنترل درایودرحوزه شبکه

/ 0 نظر / 30 بازدید